Σας ενημερώνουμε πως το Arena College Store είναι το μόνο κατάστημα που μπορείτε να προμηθευτείτε τα υποχρεωτικά και εγκεκριμένα υλικά του Athens College που έχουν δημιουργηθεί από το σχολείο ειδικά για τους μαθητές του. Το υλικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο πουθενά αλλού.